Κατασκευαστικά έργα με συνέπεια

Η Τεχνική Εταιρία με ισχυρή παρουσία στον κλάδο της Ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία.

Περισσότερα

Καλωσήρθατε στην ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ


ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Η ΕΝΕΡΚΑΤ ΙΚΕ έχει πολύχρονη παρουσία στα ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα ορυχείων της Ευρώπης και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην εξόρυξη του λιγνίτη περιλαμβάνει τον έλεγχο, συντήρηση και επιδιόρθωση των μηχανημάτων και κατασκευών που βρίσκονται στο ορυχείο καθώς και επιτόπια παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους στην εξόρυξη ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.

Σχετικά με εμάς

Η ΕΝΕΡΚΑΤ ιδρύθηκε το 2015 και σήμερα δραστηριοποιείται στην υποστήριξη εξόρυξης σε όλα τα ενεργά ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα ενεργοποιείται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας που απαιτούν τεχνογνωσία και ειδικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωσή τους.

Η ΕΝΕΡΚΑΤ απαριθμεί πάνω από 20 υπαλλήλους και πάνω από 50 εξωτερικούς συνεργάτες σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Περισσότερα
ENERKAT IKE
1+
Έργα Συντήρησης 
1+
Έργα Επισκευών
1+
Μεταφορές Εξοπλισμού
1+
Συνεργάτες
espa

Οι Υπηρεσίες μας

Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε κατασκευαστικά έργα υποστηρικτικά της εξόρυξης λιγνίτη καθώς και κατασκευές μεγάλης κλίμακας τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και σε άλλους κλάδους με υψηλές απαιτήσεις τεχνογνωσίας

Περισσότερα
Συντήρηση και Επισκευές

Διαθέτουμε τεχνογνωσία στην συντήρηση εκσαφέων και αποθετών εξόρυξης λιγνιτικών κοιτασμάτων καθώς και ταινιοδρόμων (ντισελοκίνητες μηχανές). Επίσης αναλαμβάνουμε συντηρήσεις εντός των ΑΗΣ

Περισσότερα
Μεταφορές

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις, μεταφορές και απεγκαταστάσεις εξοπλισμού των ορυχείων πολύ μεγάλης κλίμακας όπως σταθμών επιστροφής (τερματικών) ταινιοδρόμων και σταθμού κίνησης (κεφαλής) ταινιοδρόμων.

Περισσότερα