Γενικές Πληροφορίες

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των ορυχείων και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας.  Αναλαμβάνει εργασίες συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών των ορυχείων όπως επίσης και εξειδικευμένες εργασίες στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέτουμε φορητό εξοπλισμό για επί τόπου επισκευές και κατεργασίες κατεστραμμένων οπών και αξόνων.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους μεταλλικές κατασκευές και τεχνικές εργασίες.