Έργα
Έργα
Εργασίες συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών
Μηχανολογικές εργασίες συντηρήσεων και αποκατάστασης βλαβών εκσαφέων και αποθετών των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Εργασίες συντηρήσεων μειωτήρων και λοιπών μηχανημάτων
Συντηρήσεις μειωτήρων, ταινιοδρόμων και μηχανημάτων των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Επιτόπια Μηχανολογική Κατεργασία Κατεστραμμένων Οπών
Επιτόπια κατεργασία κατεστραμμένων οπών με φορητό εξοπλισμό
Μεταφορά Εξοπλισμού Ορυχείων
Μεταφορά εξοπλισμού μεγάλης κλίμακας μηχανημάτων και εγκαταστάσεων των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
espa