Εργασίες συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών

Εργασίες συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών

Η εταιρία μας απασχολείται στα ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια συμβάσεων για ετήσιες συντηρήσεις ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων όπως οι εκσκαφείς και αποθέτες που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής για την αποκάλυψη των κοιτασμάτων λιγνίτη.

Επίσης αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση βλαβών εξειδικευμένων εργασιών καθώς διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Παραδείγματα τέτοιων εργασιών είναι η αντικατάσταση καδοτροχού του εκσκαφέα, αντικατάσταση σφαιραύλακα περιφοράς καθώς και αντικαταστάσεις κινητήριων τυμπάνων ταινιών, κινητήριων μονάδων πορείας κ.α.
Πίσω στα έργα
espa