Συμβάσεις
Αύξων Αριθμός Έργο Φορέας Αριθμός Σύμβασης Έτος Κατασκευής
1 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ180mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 180mm ΣΥΝΟΛΟ 2 ΟΠΕΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠ ΑΝΑΘΕΣΗ 2016
2 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ180mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 180mm 2 ΟΠΕΣ, ΚΑΙ Φ80mm ΜΗΚΟΥΣ 50mm 2 ΟΠΕΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠ ΑΝΑΘΕΣΗ 2016
3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ TAKRAF 4000 ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2014.108 /ΛΚΔΜ 2016
4 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ437,50mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mm Ι.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 2016
5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 477/16 2016
6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΟΥ KOM D475 ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Π-192 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 502/16 2016
7 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300010328 (155/30.06.16) 2016
8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ) ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΔΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΑΣΙ) ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ (SPROCKET) ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ε1 TAKRAF 4000 ΤΟΥ ΟΠΑ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300010466 (160/19.07.16) 2016
9 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 4000 Ε/Μ (ΣΧ. 1502) ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300010764 (182/22.08.16) 2016
10 ΜΟΝΩΣΗ ΔΥΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. 2016
11 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ438,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mm Ι.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 2016
12 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΚΟΥΒΑ SHOVEL ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ80mm ΜΗΚΟΥΣ 50mm 2 ΟΠΕΣ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ/ΟΝΠ ΑΝΑΘΕΣΗ 2016
13 ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C700 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300010842 (188/05.09.16) 2016
14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΑ) ΟΚΤΩ (8) ΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ε4 Ο&Κ 710 ΤΟΥ ΚΟΠΑ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300010899 (193/08.09.16) 2016
15 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ440,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mm Ι.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 2016
16 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Φ440,20mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 mm Ι.ΣΙΣΜΑΝΗΣ – Λ.ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. 2016
17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΕΝΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (84 ΠΕΔΙΛΑ) ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε2) ΤΟΥ Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300011444 (228/23.11.16) 2017
18 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP 3700 E/M ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300012639 (111/02.05.17) 2017
19 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 ES1 ΤΟΥ Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2017
20 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 51 & 52 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΗΣ Μ. – 7015 6300012863 2017
21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΜΕ 42 ΠΕΔΙΛΑ/ΕΡΠΙΣΤΡΙΑ (168 ΠΕΔΙΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)) ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ CATERPILAR 6040 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε3 & E4) ΤΟΥ K.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300012738 (125/05.05.17) 2017
22 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΩΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 TOY O.N.Π. ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε. 2017
23 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ BORING ΟΠΩΝ ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TAKRAF 2000 TOY O.N.Π. ΒΙΕΡ Α.Τ.Ε. 2017
24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-700 ΜΕ ΣΑΓΜΑ ΣΧ-1354 ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013205 (210/14.07.17) 2017
25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΓΟΝΩΣΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΩΝ (ΕΟΜΚ) KRUPP TR 450 ΜΕ ΣΑΓΜΑ ΣΧ-976 ΤΟΥ Κ.Ο.Π.Α. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013333 (230/27.07.17) 2017
26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ RWH 1250 ΚW ΚΙΝΗΣΗΣ Τ/Δ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013371 (235/03.08.17) 2017
27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ASUNG 430 ΚW ΚΙΝΗΣΗΣ Τ/Δ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013523 (258/30.08.17) 2017
28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΤΕΚΑ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΚΜ Ζ2201200046360 2017
29 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΕΗ Α.Ε/ΛΚΔΜ 2016.106/ΛΚΔΜ 2016-2018
30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.Π ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ 2016.340/ΛΚΔΜ 2017-2018
31 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΗΣ Κ. – 7098 2017-2018
32 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ/Δ ΤΕΦΡΑΣ ΤΟΥ ΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΥΛΚΔΜ 2017.119/ΛΚΔΜ 2017-2018
33 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 (ΑΡ. ΔΕΗ Ε-2) ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013942 (297/12.10.17) 2017
34 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΔΟΥ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 Ε-1 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300013907 (298/12.10.17) 2018
35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ TEREX O&K RH 170 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε-1 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300014635 (7/12.01.18) 2018
36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΔΩΝ TAKRAF 2000 ΜΕ ΔΟΝΤΙ ΣΧ. 454 ΤΟΥ Κ.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6100027189 (9320181/26.01.18) 2018
37 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ 2018.100/ΛΚΔΜ 2018-2019
38 Συναρμολόγηση, μεταφορά από το ΟΝΠ, από το ΟΠΚA και από το ΟΠΑ και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού στους Τ/Δ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ 2018.104/ΛΚΔΜ 2018-2019
39 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ 2017.394/ΛΚΔΜ 2018-2019
40 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΕΣ ΚΟΠΚ ΒΗΤΑ ΑΤΕΞΕΝΕ 2015.124/ΛΚΔΜ 2018-2019
41 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ KOMATSU D475 A-3 TOY ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300015688 (109/14.05.18) 2018
42 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΠΗΣ (Φ 740mm H7) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ FUGO TG 260 ΤΟΥ ΚΟΠΚ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300016425 (194/06.09.18) 2018
43 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ TAKRAF ΣΤΟΝ ΚΟΝΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ 2018.111/ΛΚΔΜ 2018-2019
44 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΗΣ) ΤΥΠΟΥ D ΓΙΑ Τ/Δ Β=2400mm ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΑ ΣΤΟ ΟΝΠ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΛΥΛΚΔΜ 2018.112/ΛΚΔΜ 2018-2019
45 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΥΛΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗ VITKOVICE (Α2) ΤΟΥ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΛΚΔΜ 2018.123/ΛΚΔΜ 2018
46 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ CATERPILLAR 6040 ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε-3 ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300016644 (226/02.10.18) 2018
47 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP – 139 (Ε7) ΤΟΥ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΕΛΚΔΜ 2018.131/ΛΚΔΜ 2018
48 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ/Δ ΤΩΝ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΛΠ ΚΑΙ ΔΥΟ Τ/Δ ΠΕΡΙΣΣΥΛΟΓΗΣ ΑΠΟΞΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΥΣΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΠ ΤΟΥ ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ 2018.132/ΛΚΔΜ 2018-2019
49 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Α3 ΤΟΥ ΟΚΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ Τ/Δ ΒΚ2 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΚΠ ΜΕ ΟΠΚα ΚΑΙ ΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ 2018.127/ΛΚΔΜ 2019
50 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ 2019.327/ΛΚΔΜ 2019-2020
51 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ E-KRUPP 3700 (ΧΩΡΙΣ ΧΥΤΟ ΜΕΡΟΣ) Ε.Μ. ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6100031190 (9320392/18.01.19) 2019
52 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000095/ ΑΗΣ Μ.-9003 2019
53 ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΤΩΝ – ΑΠΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 6300017908 / ΑΗΣ Κ.-8092 2019
54 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ ΚΑΔΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000141/ΑΗΣ Μ.-9062 2019
55 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ C-700 ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000173 2019
56 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΠΩΝ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V SOLERGON ΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 2019-2020
57 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ 2019.105/ΛΚΔΜ 2019-2020
58 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000211/ΑΗΣ Μ.-9136 2019
59 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000213/ΑΗΣ Μ.-9137 2019
60 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ & ΠΡΟΚΟΠΤΗΡΩΝ E-TEKARAF 2000 ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300019682 (231/19) 2020
61 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-700 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000281 2020
62 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ 2020.107/ΛΚΔΜ 2020
63 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ Τ/Δ, ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΚΔΜ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΚΔΜ ΔΕΗ Α.Ε /ΔΛΚΔΜ 2019.104/ΛΚΔΜ 2020
64 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ KRUPP C-300 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 6300000324 2020
65 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕ-ΛΚΔΜ 2020.334/ΛΚΔΜ 2020
66 ΕΠΙΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ) ΔΥΟ ΖΕΥΓΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΜΕ 42 ΠΕΔΙΛΑ/ΕΡΠΙΣΤΡΙΑ (168 ΠΕΔΙΛΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)) ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ CATERPILAR 6040 (ΜΕ ΑΡ. ΔΕΗ Ε3 & E4) ΤΟΥ K.Ο.Ν.Π. ΔΕΗ Α.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6300020883 (64/2020) 2020
67 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥΣ ΔΕΗ Α.Ε / ΔΛΚΔΜ 2020.322/ΛΚΔΜ 2020
68 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΚΔΜ 2020.101/ΛΚΔΜ 2020-2021
69 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ ΚΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ 2020.350/ΛΚΔΜ 2020-2021
70 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΝΠ ΔΕΗ Α.Ε /ΔΛΚΔΜ 2020.330/ΛΚΔΜ 2021
71 Απεγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου Σπαστήρων Λιγνίτη και τμήματος υπαίθριου και επίγειου Τ/Δ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ, μεταφορά και αποθήκευση του εν λόγω εξοπλισμού σε πλατείες ή σε χώρους του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑЇΔΑΣ και του ΟΚΠ ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΚΔΜ 2020.114/ΛΚΔΜ 2021
espa